Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Whitton Hana

Anna Česká: Dcera Karla IV. na anglickém trůnu

Anna Česká: Dcera Karla IV. na anglickém trůnu

Whitton Hana

Císař Karel IV. získal pro svou dceru Annu výhodnou partii – anglického krále! Mladičká česká princezna se za Richarda II. provdá v šestnácti letech a přicestuje do svého nového domova. Královský dvůr cizí nevěstu přijme zprvu chladně, ale mírná a laskavá Anna Česká brzy prokáže, že je dcerou mistra diplomacie Karla IV. Obratným jednáním si postupně získá anglickou šlechtu. Dokáže získat i lásku temperamentního Richarda?   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 229,00 Kč


Anna Lucemburská: Kdo získá klíč k jejímu srdci?

Anna Lucemburská: Kdo získá klíč k jejímu srdci?

Whitton Hana

S půvabnou Annou má ambiciózní otec Jan Lucemburský velkolepé plány, a proto ji už v útlém dětství převeze z Prahy ke své sestře Jitce na francouzský dvůr. Ráj, který tam Anna zažívá po boku udatného rytíře Bernarda, vezme rázem za své otcovým příkazem k sňatku se stárnoucím Otou Habsburským. Mladičká dívka tak stojí před nelehkou volbou - se kterým z obou mužů má spojit navždy svůj osud?   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 279,00 Kč


Božena česká: Boj o trůn a lásku

Božena česká: Boj o trůn a lásku

Whitton Hana

Princeznu Boženu provdali za mnohem staršího braniborského markraběte Otu II., přesto s ním žije v láskyplném manželství. Ota je věrným stoupencem jejího bratra Přemysla Otakara II. Když oba zemřou, zdrcená Božena musí vstoupit mezi své dva syny, a navíc ze spárů toho mladšího z nich, chorobně ctižádostivého, zachránit kralevice Václava.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 269,00 Kč


Eliška Přemyslovna: Právo milovat, povinnost vládnout

Eliška Přemyslovna: Právo milovat, povinnost vládnout

Whitton Hana

Urozená, půvabná a chytrá Eliška představuje velké nebezpečí pro neschopného Jindřicha Korutanského, který se náhle zmocnil trůnu. Když si mladá Přemyslovna naplno uvědomí, že je její povinností zachránit odkaz svého otce krále Václava II., první útok na její život na sebe nenechá dlouho čekat.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 229,00 Kč


Karel IV.: Jménem koruny, jménem lásky

Karel IV.: Jménem koruny, jménem lásky

Whitton Hana

Karel IV. dovedl země Koruny české k nebývalému rozkvětu, jen v soukromí jako by se mu štěstí vyhýbalo. Nebylo mu přáno, aby ho královským životem provázela milovaná Blanka. I když pak uzavíral politické sňatky, manželky měl upřímně rád. Netušil, že jediná Isabella z Valois ho celý život hluboce...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 218,00 Kč


Kateřina Lucemburská: Osudová zkouška dcery Karla IV.

Kateřina Lucemburská: Osudová zkouška dcery Karla IV.

Whitton Hana

Osudová zkouška Kateřiny Lucemburské, manželky Rudolfa IV. Habsburského a dcery císaře Karla IV a jeho první manželky Blanky z Valois.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 249,00 Kč


Královna Dagmar: Česká princezna, milovaná panovnice dánského lidu

Královna Dagmar: Česká princezna, milovaná panovnice dánského lidu

Whitton Hana

Markéta Přemyslovna se do dánského krále Valdemar II zamilovala na první pohled a ochotně přijala jeho nabídku stát se jeho chotí a přijmout tradiční jméno dánských královen – Dagmar. Valdemar nemůže uvěřit svému štěstí, že potkal ženu, kterou nevede zištnost, ale čistá láska. Jenže český král, udělal krok, který do srdce Valdemara vnesl zrnko pochybností.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 249,00 Kč


Královna Kunhuta a Záviš: Vášnivá láska v obležení nepřátel

Královna Kunhuta a Záviš: Vášnivá láska v obležení nepřátel

Whitton Hana

Po smrti krále Přemysla Otakara II. zajistí královna Kunhuta svému synu Václavovi právo na trůn a sama se uchýlí do ústraní. Touží po klidu, ale osudové setkání se Závišem z Falkenštejna jí navždy změní život.
Každým dnem vzrůstá cit, který je pojí, až se nakonec změní ve vášnivou lásku. Může mu ale královna důvěřovat? Proslýchá se totiž, že v bitvě na Moravském poli zradil krále. Co když zradí i ji?   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 269,00 Kč


Poslední Lucemburk

Poslední Lucemburk

Whitton Hana

Ladislav řečený Pohrobek byl poslední český král, v jehož žilách kolovala po pradědovi Karlu IV. lucemburská a přemyslovská krev (nebereme-li v úvahu s ním spřízněné Jagellonce, kteří dosedli na český trůn o něco později). Narodil se čtyři měsíce po smrti svého otce Albrechta Habsburského jako čtvrté dítě Alžběty Lucemburské, a po smrti staršího bratra Jiřího se stal jediným dědicem české a uherské koruny.
Alžbětě Lucemburské bylo jasné, že ji čeká tvrdý boj, aby uhájila synova práva na královský trůn jak v Uhrách, tak v Českém království. Nejenže se jí podařilo získat do svých služeb vynikajícího vojevůdce Jana Jiskru z Brandýsa, ale neváhala se uchýlit ani k intrikám. Přesto byl uherským králem nakonec zvolen polský Vladislav Jagellonský, protože země potřebovala mít v době tureckých vpádů v čele muže, a ne nedospělého chlapce, za něhož vládla matka-regentka.
Alžběta neprosadila Ladislavovy nároky na trůn ani v Čechách – proti této volbě se postavil mezi jinými také Jiří z Poděbrad, který nakonec zemi spravoval.
Uprostřed těchto převratných událostí však Alžběta náhle umírá a její nečekanou smrt nepřipisují mnozí pouhé chorobě.
Ladislavovým poručníkem se stává nejprve jeho strýc Fridrich III. Habsburský a potom Oldřich Celjský, a teprve s jeho pomocí dosedne nakonec Ladislav Pohrobek jak na uherský, tak na český trůn.
Ladislav si zvolí za královské sídelní město Prahu a zdá se, že mu osud po tolika tragických událostech přichystal konečně šťastné chvíle – jeho zasnoubení s půvabnou francouzskou princeznou Magdalenou, dcerou francouzského krále Karla VII., má být sice pro zúčastněné strany hlavně výhodný politický a diplomatický tah, ale oba mladí lidé se do sebe skutečně zamilují. V Praze se začnou chystat přípravy na slavnou královskou svatbu, ale Ladislav zčistajasna podlehne záhadné a rychlé nemoci - umírá 23. listopadu 1457, pouhé třu dny poté, co onemocněl.
Ladislavova smrt je stejně nečekaná jako náhlý odchod jeho matky Alžběty, a žádný div, že i v tomto případě není nouze o podezření, že jde o královraždu. Kdo by však měl důvod zavraždit mladého krále, který si osobním šarmem zanedlouho získal své okolí i poddané? Temný stín obvinění padne na Jiřího z Poděbrad, který zemi vládl před Ladislavem a který se kdysi postavil proti jeho volbě českým králem. A také na jeho manželku Johanu, o níž zlí jazykové tvrdí, že jí nezůstala lhostejná okouzlující plavá krása mladého vladaře.
Jak Johana, tak Jiří z Poděbrad musí vynaložit nepředstavitelné úsilí, aby tyto hrozné domněnky vyvrátili a aby v zemi nastolili pod svou vládou tolik toužebně očekávaný klid a pořádek – a hlavně, aby zachránili vlastní manželství a harmonický vztah, který je dosud poutal.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 259,00 Kč


Prsten princezny Judity: Figurkou na šachovnici Přemyslovců

Prsten princezny Judity: Figurkou na šachovnici Přemyslovců

Whitton Hana

Juditu, dceru českého krále Přemysla Otakara I., rozladí, když jí její královský otec přikáže, aby s ostatním služebnictvem obsluhovala vzácné hosty. Jen zdráhavě poslechne. Netuší, že právě tato hostina se jí stane osudnou, neboť se zde na první pohled zamiluje do jednoho ze vzácných hostů. Avšak cesta, kterou se Judita vydá, je plná úskalí.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 269,00 Kč


Zimní princezna: Dvě lásky v jednom srdci

Zimní princezna: Dvě lásky v jednom srdci

Whitton Hana

Sophia, dcera Fridricha Falckého a Alžběty Stuartovny, nemohla uvěřit vlastnímu štěstí, když jí za manžela vybrali vévodu Williama. Jenže vévoda se rozhodne pro život se svou milenkou a veškeré pravomoci i nevěstu předá svému bratrovi Ernestovi, který Sophii miluje. Nad jejich manželstvím však visí tíživý stín – Sophia nedokáže na Williama zapomenout…   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > AKCE

Cena: 249,00 KčRSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.